WEIDEVOGELS 
 

Deze werkgroep bestaat uit 20 personen. In samenwerking met een groot aantal boeren ( 66 ) wordt sinds 1995 geprobeerd zoveel mogelijk weidevogels te beschermen. Deze bescherming bestaat o.a. uit het markeren van nesten zodat de boeren tijdens het bewerken van het land om de nesten heen kunnen gaan. De samenwerking met de boeren is meer dan voortreffelijk. De bescherming omvat een gebied van ruim 1400 ha.

    kieviet                     grutto             wulp            scholekster                watersnip           tureluur
         Geluid                       Geluid             Geluid                  Geluid

                      

 

 

De cijfers van 2016:

We kijken terug op een dramatisch weidevogeljaar. Slechts 40%van de nesten is uitgekomen. Meer dan 45% van de nesten is gepredeerd.
En dan hebben we het over de eieren. Wat te denken van de jongen?
Rond Steenwijksmoer, Dalerpeel en de Ballast is bijna niets uitgekomen. De vossen hebben daar genadeloos toegeslagen.
In het verleden konden we met toestemming van Staatsbosbeheer en in samenwerking met de WBE de vossenstand in toom houden. Sinds vorig jaar geeft Staatsbosbeheer geen toestemming meer.

De gevolgen zijn dramatisch. Ook voor de motivatie van de boeren en de weidevogelbeschermers is dit zeer slecht.
We hopen dat we komend jaar weer toestemming krijgen van Staatsbosbeheer. Zo niet, dan ziet de toekomst van de weidevogels er zeer slecht uit in deze gebieden.

 

 

Hieronder het overzicht van de gevonden legsels sinds 1998.

 

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2000

1999

1998

Kievit

237 265 260 258 236 123 331

300

421

406

319

329

329

316

351

429

590

330

Grutto

25 30 33 25 26 21 36

33

26

29

24

19

30

17

40

38

66

16

Scholekster

17 34 36 55 59 23 59

43

59

54

50

39

49

43

30

12

62

27

Wulp

2 7 4 10 9 4 6

13

4

3

3

2

5

0

2

2

10

4

Tureluur

0 0 0 0 0 0 1

1

0

0

0

0

2

0

2

1

0

0

Watersnip

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

Kleine plevier

0 1 1 1 0 0 0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Graspieper

0 0 0 0 0 0 0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kwartel

0 0 0 0 0 0 0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal

281 337 334 349 330 171 435

401

510

492

396

389

415

376

426

482

728

377

 

We zijn aangesloten bij 'Vrijwillige Weidevogelbescherming Drenthe'. Dit is een onderdeel van Landschapsbeheer Drenthe. Zij ondersteunen ons wat betreft materiaal ( borden, nestbeschermers ) en begeleiden nieuwe vrijwilligers in het veld.

 

Weidevogelbescherming 2017
Evert van der Werf en Henk Osseforth vinden op 13 maart om half elf het eerste kievitsei van onze vereniging. Gelijk al een nest met twee eieren nabij de Europaweg.
Gefeliciteerd! En uiteraard is het nest gemarkeerd zodat de boer er rekening mee kan houden.

Slechts twee keer werd er op vroegere datum een kievitsei gevonden door onze groep. Roy Gommer blijft met 7 maart(2008) nog steeds ongeslagen.
 

Hieronder de gevonden eerste eieren van 2017.

 

Co÷rdinator van deze werkgroep is: Jan Nicola´

                                                          Tel. 06-43588570   Email: jan@nicolai.com

      Terug naar begin