IJSVOGELS in Zuid Oost Drenthe

     Met ingang van dit jaar(2017) hebben we een ijsvogelwerkgroep.
     Deze nieuwe werkgroep bestaat uit nu nog 4 personen. Harrie Kiewiet is de initiatiefnemer.
     Hij is dan ook de contactpersoon van deze werkgroep.
Daarnaast zijn Frits/Alie Fink en Jan Nicolaļ lid van de werkgroep.
Uiteraard kunnen we nog extra werkgroepleden gebruiken.

     Doel is om in beeld te krijgen hoeveel ijsvogels we in ons gebied hebben en hoe we ze maximaal kunnen beschermen.
     Het afgelopen jaar hadden we 5 broedparen maar wellicht hebben we niet alles gevonden.
     We willen daarnaast zorgen voor voldoende broedgelegenheid. Het Waterschap heeft alle medewerking
     toegezegd om in samenwerking met ons broedplaatsen te gaan maken.
     Wij hebben begin januari een aantal locaties bezocht en we hebben een paar geschikte plaatsen gevonden.
     Daar zullen de komende maand aanpassingen gedaan worden en nestgangen gemaakt gaan worden.
     Hieronder ziet u de eerste resultaten.


Speciaal voor ijsvogels gemaakte nestgangen.

 

Inmiddels zijn er bij vier nestgangen ijsvogels waargenomen.
De eerste resultaten zijn dus goed te noemen.
Hieronder nog enkele foto's gemaakt door Harry Kiewiet.

Terug