Reptielen en AmfibieŽn

Deze werkgroep houdt zich bezig met het inventariseren/beschermen van deze diertjes. Poelen en sloten worden jaarlijks enkele malen onderzocht. 

De meeste kikkersoorten komen hier weer in voldoende mate voor ( uitgezonderd de heikikker ). Met de salamanders gaat het een stuk minder. Op nog maar een paar plaatsen in ons gebied vinden we ze. Regelmatig komt het voor dat de larven 's zomers door de lage waterstanden verdrogen. Onder andere op de Katshaar is dit het geval. Geprobeerd wordt deze dan tijdig over te plaatsen.
Steeds vaker komen we tegenwoordig kikkers en salamanders tegen in tuinvijvers. Deze ontwikkeling juichen we toe.
ZandhagedissenHeikikkerGroene kikker  Geluid 


KIKKERS EN PADDEN

Bruine kikker: In ons hele gebied volop aanwezig. In het voorjaar worden de poelen op kikkerdril onderzocht.

Groene kikker: Heeft de laatste jaren een explosieve groei doorgemaakt. Rond Coevorden worden de kwakers soms zelfs als een plaag ervaren. Veel voorkomend in tuinvijvers en wijkkanaaltjes.

Heikikker: Zeldzaam wordende kikker. Op een paar plaatsen nog grote populaties(Dalerpeel, Bargerveen, Katshaar).

Bruine pad: In redelijke aantallen aanwezig. Wel zijn de laatste jaren enkele 'paddenpoelen' door werkzaamheden vernietigd.

Overige kikkers/padden zijn de laatste jaren niet waargenomen.


HAGEDISSEN:

Kleine Hagedis(levendbarend): Komt op meerdere plaatsen nog voor. Meest kleine populaties.

Zandhagedis: In ons gebied zeer zeldzaam. Afgelopen jaar waarneming op Katshaar (dood exemplaar gevonden).

Hazelworm: In ons gebied zeldzaam. Wordt zelden gezien. Mede oorzaak van verborgen leefwijze.


SALAMANDERS:

Kleine watersalamander: Op meerdere plaatsen aanwezig. Zeer grote populatie bij Dalerpeel. Kleinere populaties bij Katshaar en Coevorden. Wordt vaak gezien in tuinvijvers in Coevorden. Plant zich daar ook voort.

Kamsalamander: Laatste waarnemingen zijn al weer enkele jaren oud. Waarschijnlijk nog restpopulaties bij Dalerpeel en Coevorden.

Alpenwatersalamander: Nog geen waarnemingen. Gezien het voorkomen in gebieden richting Hoogeveen en Oosterhesselen, mogen we toekomstige waarnemingen niet uitsluiten.


SLANGEN:

Adder: Komt zeer zeldzaam voor nabij Dalerpeel. In Bargerveen zeer grote populatie.

Gladde slang: Populatie aanwezig in het Bargerveen. Komt ook voor in boswachterij Gees.

Ringslang: Slechts ťťn waarneming vanuit het Alte Picardiekanaal. Komt waarschijnlijk wel op meer plaatsen voor, gezien de geschikte biotoop.


CoŲrdinator van deze werkgroep: Jan NicolaÔ                    
        Tel. 0524-516727 (06-43588570)
Terug naar begin