WERKGROEP VLINDERS 

 

Sinds voorjaar 2003 heeft 'Het Stroomdal' een eigen vlinderwerkgroep. Deze groepsleden hebben allemaal een cursus gevolgd om de vlinders goed te kunnen herkennen om inventarisatiewerk uit te kunnen voeren. Deze cursus werd gegeven door Jelle de Vries van de Vlinderstichting. De groep bestaat inmiddels uit 7 personen. Sinds een tiental jaren worden door deze groep de aardbeivlinders in het Bargerveen geteld. Een hele klus! Daarnaast worden jaarlijks de volgende gebieden ge´nventariseerd:

Natuurlijk zullen de werkgroepleden zoveel mogelijk de vlinders in eigen omgeving inventariseren. We hopen op deze manier een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de hier voorkomende vlinders. De resultaten worden jaarlijks opgestuurd naar de Vlinderstichting.

Hieronder een overzicht van de meest voorkomende dagvlinders. Als u meer informatie over een vlinder wilt hebben kunt u op het plaatje klikken. U wordt dan doorgelinkt naar de site van de Vlinderstichting.

             
    Dagpauwoog                Atalanta                   Landkaartje                 Distelvlinder                   Oranjetipje                Witje

 

              
       Kleine Vos           Gehakkelde aurelia            Citroenvlinder         Koninginnenpage         Kleine vuurvlinder         Boomblauwtje              
       

    Koevinkje                 Icarusblauwtje               Bont zandoogje         Bruin zandoogje            Hooibeestje       Oranje zandoogje

 

    
Argusvlinder                     Dikkopje


Co÷rdinator van deze werkgroep is:

Conny Mazee, tel. 0524-221249

Terug